Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Η ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

Την Κυριακή 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Ολομέλεια­Συνέλευση της Οργάνωσης
Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου­Αντιπάρου, η οποία εξέλεξε την νέα Συντονιστική Γραμματεία που αποτελείται (αλφαβητικά) από :
Γρίσπος Κώστας, Δεβελίογλου Τάσος, Θαλασσινός Γιάννης
Ισιγώνης Μανώλης, Κολλάρος Νίκος, Πούλιου Ελένη, Ταντάνης Γιώργος
Η νέα Συντονιστική Γραμματεία συγκροτήθηκε σε σώμα την Τετάρτη 16/06,
καθόρισε τις αρμοδιότητες των μελών της και αποφάσισε ότι οι συναντήσεις της θα γίνονται κάθε βδομάδα και θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη της
Οργάνωσης.Η Γραμματεια της ΟΜ Πάρου­Αντιπάρου..