Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

Τα μέλη της ΟΜ Πάρου-Αντιπάρου, στην έκτακτη Ολομέλεια τους της 22/12/2014 αποφάσισαν, ομόφωνα, να στείλουν στα Όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, μήνυμα με τις απόψεις της Οργάνωσης σχετικά με τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις επερχόμενες εκλογές. Ακολουθώντας τις αποφάσεις του Συνεδρίου και το Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύουμε ότι η συγκρότηση των ψηφοδελτίων πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ΟΜ και των Νομαρχιακών Επιτροπών, χωρίς τη παρέμβαση των Ανώτερων Οργάνων του Κόμματος. Επιμένουμε, ακολουθώντας τη πρόσφατη απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων, να θεωρούμε απαράδεκτη τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια ανθρώπων που έχουν υπηρετήσει τις μνημονιακές πολιτικές και/ή έχουν ταυτιστεί με αυτές, συμμετέχοντας καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εφαρμογή τους. Δεν θα δεχτούμε την εισαγωγή από το παράθυρο, υποψήφιων που η πολιτική τους δράση και πρακτική αντιστρατεύεται τις Γενικές Αρχές και Κατευθύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιστεύουμε ότι και η πολιτική των Συμμαχιών πρέπει να κινείται στην ίδια πολιτική κατεύθυνση που θεωρούμε ότι είναι Αδιαπραγμάτευτη.

Πιστεύουμε στο ΣΥΡΙΖΑ των Μελών και όχι των Μηχανισμών.

Η Ολομέλεια της ΟΜ - 22/12/2014